Élet-Rajz

Szakmai tapasztalat

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

Építésfelügyeleti szakügyintézőként:

 • Egyszerű bejelentések, építésrendészeti ügyek, hatósági ellenőrzések

Terület: Budapest Főváros budai kerületei, valamint Csepel, és Soroksár egy része is.

2016. 06. – 2016. 08. Budapest Főváros XII. kerületi Polgármesteri Hivatal

Területi építésigazgatási szakügyintéző

 • Építésügyi szakfeladatok ellátása – építési engedélyezési, használatba vételi eljárások, hatósági bizonyítványok, stb.

Terület: Budapest Főváros XII. kerülete – a Hegyvidék

2012. dec.-2015. okt. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (röviden Forster Központ)
(Korábban: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (röviden Kulturális Örökség Központ)

Létesítményfelelősként (1992. dec. – 1993. dec)

 • a De la Motte – Beer-palota (1014 Bp., I., Dísz tér 15.)  múzeummá alakításánál és megnyitásánál műszaki koordinátori, és művelődéstörténeti szaktanácsadási feladatokat végeztem.

Kulturális szervezőként (1994. jan-1995. okt.)

 • az intézmény által gondozott tartósan állami tulajdonban tartott műemlékállomány népszerűsítése a nagy országos kulturális rendezvényeken (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Majálisa, Kulturális Örökség Napjai) Az intézmény központi hírlevelének szerkesztője voltam. 

1994-2012 Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (röviden NG) Korábban: Műemlékek Állami Gondnoksága, (röviden MÁG)

Létesítményfelelős (1994. jan-1994. nov.)

 • Vagyonkezelés átvételének lebonyolítása
 • Hibafelvétel
 • gondnoki helyiség felmérése és műszaki engedélyezési dokumentáció előkészítése
 • A faanyagvédelmi szakvélemény előkészítése és megrendelése, a faanyagvédelmi munkálatok előkészítése, engedélyeztetése, költségvetés, szerződéskötés
 • Karbantartási munkák lebonyolítása

Művelődéstörténeti előadó és műszaki rajzoló (1994. dec. – 2000. dec.)

 • Az intézmény munkáját megalapozó tudományos kutatások előkészítése, lebonyolítása, az intézmény tudományos gyűjteményének létrehozása
 • Tervező csoportban a készülő hasznosítást előkészítő, kormányelőterjesztésre benyújtandó dokumentációk műszaki szerkesztése manuálisan és ARCHICAD-del, dokumentálás.
 • Rendezvényszervezés, kiadványszerkesztés, szükség esetén tárlatvezetés

Épületek: Füzérradványi Károlyi-kastély, nádasdladányi Nádasdy-kastély, fertődi Esterházy-kastély, fehérvárcsurgói Károlyi-kastély, fáji Fáy-kastély, péceli Ráday-kastély, De la Motte palota (később: De la Motte palota – Beer-palota, a MÁG intézményi székháza)

Létesítményi mérnök (2001. jan. – 2008. apr.)

 • A gondnokság felállítása, a gondnokság munkájának megszervezése, az üzemeltetés (gondnoki munka, biztonsági őrzés, takarítási munkák, tárlatvezetés) lebonyolítása
 • Az épület műszaki állapotának rendszeres figyelése helyszíni bejárás során, a szükséges karbantartási munkák megtervezése, és megszervezése – karbantartási szerződések előkészítése és megkötése, munkaterület-átadás-átvétel lebonyolítása, számla és teljesítésigazolások, szakági egyeztetések
 • Az ingatlan éves költségeinek (pl. közüzemi díjak), ráfordításainak nyilván tartása, éves költségvetés előkészítése
 • Bérleti szerződések előkészítése, megkötése, és a bevételek adminisztrációs nyilván tartása, bérleti díjak megállapítása
 • Féléves és éves jelentések, beszámolók elkészítése
 • A kastély helyiségeinek műszaki felkészítése és előkészítése a nagyközönség által történő bemutatásra. Tárlatvezetés szövegének megfogalmazása, tárlatvezető betanítása, munkájának irányítása. Kastélybolt (múzeumbolt) kialakítása kiadványok és képeslapok értékesítése végett. A látogatásból, és a múzeumi értékesítésből származó bevételek nyilván tartása, bevételnövelő intézkedések kidolgozása és végrehajtása
 • Épületismertető szórólapok, kiadványok és plakátok megtervezése, elkészítése
 • Előadások, prezentációk készítése, médianyilatkozatok
 • Rendezvényszervezés

Épületek: De la Motte palota (később: De la Motte – Beer-palota); tatai Esterházy-kastély, lovasberényi Károlyi kastély, fehérvárcsurgói Károlyi-kastély, Budanyéki romkert

PROJEKTFELADATOK

A tatai Esterházy-kastély vonatkozásában:

 • A faanyagvédelmi szakvélemény megrendelése
 • A tudományos – művészettörténeti és festőrestaurátori kutatás lebonyolítása
 • Gondnoki iroda és kastélybolt műszaki kialakításának lebonyolítása
 • Látogatói toaletthelyiségek kialakításának építészeti irányítása
 • A kiskastély  részleges födémcseréjének, és tetőszerkezeti felújításának lebonyolítása műszaki előkészítőként és közbeszerzési referensként, különös tekintettel a kastélyban meglévő 18. századi értékes falfestésekre. (Az épület faanyagszerkezetei könnyező házigombával – merulius lacrymans – súlyosan fertőzöttek)

A De la Motte – Beer-palota vonatkozásában

 • Fűtéskorszerűsítés I., és II. ütem – az irodák, és az épület fűtéskorszerűsítésének teljes körű lebonyolítása, a munka alapjául szolgáló tervek építészeti kontrollja, az építész és a gépész műszaki ellenőr munkájának előkészítése és támogatása, az irodák kivitelezés alatti költöztetésének megszervezése.
 • A bekötő gázvezeték telken belüli szakaszának cseréje –  a terveztetés, engedélyeztetés, és a kivitelezési munka irányítása
 • A művészettörténeti tudományos kutatás megrendelése, előkutatásokkal
 • 2 db lakás irodákká történő átépítésének teljeskörű lebonyolítása
 • Dísz téri homlokzati bejáratok kőkereteinek részleges cseréje – a restaurálási feladat teljes körű lebonyolítása.
 • Az irodák múzeummá alakításánál és megnyitásánál ingatlankezelési ügyintézést, és műemléki, és művelődéstörténeti szaktanácsadási feladatokat végeztem.
 • Raktárhelyiségek kialakítása az alagsorban

Programkoordinátor (2008. máj. – 2012. nov.)

 • Az intézmény megjelentetése az országos jellegű rendezvényeken (pld.: Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai)
 • Rendezvények szervezése az intézmény által gondozott műemlékekben, létesítményvezető mellett szakértői segítség nyújtás
 • Közönségkapcsolatok, kommunikáció
 • Az intézmény honlapjának gondozása, szerkesztése, karbantartó és fejlesztő kolléga munkájának irányítása megrendelői oldalról
 • Az intézmény hírlevélének szerkesztése
 • Közreműködés kiadványok szerkesztésében
 • Közösségi média (FB intézményi oldal, 3 db épület FB oldalának gondozása)
 • Egyéb turisztikai marketing és online marketing feladatok

Épületek: 18 db műemléki helyszín

1991-1993 Országos Műemlékvédelmi Hivatal

Létesítményfelelős(beruházási műszaki előkészítő):

 • a költségvetési támogatás, és az állami műemlék-felújítási beruházások felhasználására javaslattétel, és az ezen összegekből finanszírozandó felújítási, és rekonstrukciós munkák előkészítése, és bonyolítása (terveztetés, versenyeztetés, a tervdokumentációk és a költségvetések vizsgálata, szerződéskötés)

Terület: a Csongrád, és Békés Megye épített öröksége

1987-1991 Fővárosi Ingatlankezelő Vállalat Műemléki Osztály

Műszaki előkészítő (építési beruházó):

 • a fővárosi műemlékileg védett lakásállomány felújítási munkáinak műszaki előkészítése (szakvélemények, tudományos kutatás megrendelése, terveztetés, a tervdokumentációk és a költségvetések ellenőrzése, kivitelezési szerződések előkészítése)
 • Értékfelmérési dokumentációk készítése

Épületek: Bp., V., Nádor utca 5. sz. műemléklakóház, Uránia Nemzeti Filmszínház, Bp. VIII., Páter utca 9. védett lakóház, Bp. I., Fő utca 1. és több mint 10 db épület

1986-1987 Építőipari Beruházási Vállalat

Létesítményfelelős(építési műszaki ellenőr):

Tervek műszaki kontrollja, költségvetések ellenőrzése, szerződésegyeztetés, műszaki ellenőrzés. (3 db helyszín)

SZAKMAI GYAKORLAT:
1985. Bp. Főváros III. kerületi IKV:

Építész műszaki előkészítő Épület-felújítások kivitelezésének műszaki előkészítése, költségvetések készítése, helyszíni organizáció és terv, kivitelezési munka ellenőrzése.

Az oldal tetejére