De la Motte-Beer-palota

A De la Motte – Beer-palota

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága egykori székháza, ma múzeum és rendezvényi helyszín

Egyik büszkeségem a budavári De la Motte – Beer-palota, mely évekig volt „második otthonom”, mint egykori munkáltatóm, a Műemlékek Állami Gondnoksága székháza. De egyben „házgazdája”, vagyis létesítményvezetője is voltam egyidőben ennek a kis „ékszerdoboznak”. Az épületüzemeltetés – fenntartás- és felújítás mellett a Kulturális Örökség Napjainak szervezését is én vállaltam magamra. Több munkatársammal együtt évekig álmodtunk az irodáinknak otthont adó emeleti dísztérsor 18. századi lakásmúzeummá történő átalakításáról és nagyon kevesek hittek a lehetőségben, hogy ez az álom valóra válhat. Én éveken át töretlenül bíztam abban, hogy ez minden kétely ellenére megvalósulhat, és íme 2003. nyarán az a terv realizálódott, melyben én is tevékenyen részt vettem, mint az akkori igazgatóhelyettes által kinevezett létesítményfelelős.

Feladatok (2002-2015):

  • Bérlemények (lakások, közületi) bérleti szerződéseinek előkészítése, megkötése, éves bérleti díj kiszámítása, mindezek és egyéb bevételek (Kulturális Örökség Napjai rendezvény bevétele) adminisztrációs nyilván- tartása
  • Az ingatlan éves költségeinek (pl. közüzemi díjak), ráfordításainak nyilván- tartása, éves költségvetés előkészítése
  • Az épület műszaki állapotának rendszeres figyelése helyszíni bejárás során, a szükséges karbantartási munkák megtervezése, és megszervezése – karbantartási szerződések előkészítése és megkötése, munkaterület-átadás-átvétel lebonyolítása, számla és teljesítésigazolások, szakági egyeztetések
  • Az irodák műszaki és gondnoki feladatainak ellátása, eszközrendelések lebonyolítása, ezek adminisztrációs nyilvántartása
  • Tervvázlatok készítése szükség szerint, tervdokumentációk véleményezése
  • Féléves és éves jelentések, beszámolók elkészítése
  • Az épület megnyitásának megszervezése és lebonyolítása a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat alkalmával, a tárlatvezetés szövegének megfogalmazása, tárlatvezetés, épületismertető szórólapok és plakátok megtervezése, elkészítése.

Beruházási projektek:
Fűtéskorszerűsítés I., és II. ütem – az irodák, és az épület fűtéskorszerűsítésének teljes körű lebonyolítása, a munka alapjául szolgáló tervek építészeti kontrollja, az építész és a gépész műszaki ellenőr munkájának előkészítése és támogatása, az irodák kivitelezés alatti költöztetésének megszervezése.
A bekötő gázvezeték telken belüli szakaszának cseréje –  a terveztetés, engedélyeztetés, és a kivitelezési munka irányítása
A művészettörténeti tudományos kutatás megrendelése, előkutatásokkal
2 db lakás irodákká történő átépítésének teljeskörű lebonyolítása
Dísz téri homlokzati bejáratok kőkereteinek részleges cseréje – a restaurálási feladat teljes körű lebonyolítása.
Az irodák múzeummá alakításánál és megnyitásánál ingatlankezelési ügyintézést, és műemléki, és művelődéstörténeti szaktanácsadási feladatokat végeztem.

Kiemelkedő sikereim ezen a területen:

a munkaköröm átvétele után jó kommunikációs készségemnek köszönhetően sikerült a lakásbérlőkkel és a műemléki hatósággal egy hatékonyan együttműködő partnerségi kapcsolatot kialakítani.

A pénzügyi részleg igénye szerint a bérlemények évenkénti bérleti díjának kiszabására, és nyilvántartására excel táblázatban vezetett áttekintő dokumentumot dolgoztam ki, melyet az Állami Számvevőszék szakembere dicsérettel kiemelt egy ellenőrzés során.

Szóbeli osztályvezetői dicséretet kaptam a személyzeti iroda berendezésének lebonyolításáért.

2003-ban a műemléképület bekötő gázvezetékének cseréjét kellett megoldani. A vezetéket nem tudtuk a meglévő nyomvonalon kicserélni a megváltozott műszaki és biztonsági előírások, továbbá a ház műemlék jellege miatt. A kivitelezővel együttműködve az én javaslatom alapján sikerült egy minden igényt kielégítő nyomvonalat kialakítani. A munka megszervezéséért munkatársaim is elégedettségüket és köszönetüket fejezték ki, mert a födémáttörés nem egyszerű művelete nem akadályozta meg a folyamatos irodai munkavégzést.

A Kulturális Örökség Napjain 1999-től 2012-ig én voltam a tárlatvezető a De la Motte – Beer-palotában. Az ismertető szöveget is én állítottam össze az általam összegyűjtött anyagok alapján, később folyamatosan frissítve újabb és újabb ismeretekkel gazdagítva, ahogy haladtunk előre a műemlék történetének kutatásában. Az ingyenes épületlátogatási hétvégén egy-egy napon gyakran 600-700 fő is megjelent a barokk épületben, mely Budavár egy bűbájos ékszerdoboza. Tárlatvezetésemet mind a Vendégkönyvben, mind a főszervezőnek levélben is többen megdicsérték.Vélemény az örökségnapos munkámról: (KÖN főszervező)

A palota a Facebookon >>>