A tatai Esterházy-kastély

A tatai Esterházy-kastély

Bugár-Mészáros Károly hívta fel a figyelmem a tatai Öreg-tó partján álló, Fellenthali Fellner Jakab által későbarokk stílusban épített műemlékegyüttesre, melynek hasznosítási javaslatát választottam műemlékvédelmi szakdolgozatom témájául. Amikor vagyonkezelését átvettük a Kincstári Vagyonigazgatóságtól, engem jelöltek ki létesítményfelelősnek, mely feladatot 2002-2008-ig láttam el.

Feladatok (2002-2008):

A gondnokság felállítása, a gondnokság munkájának megszervezése, az üzemeltetés (gondnoki munka, biztonsági őrzés, takarítási munkák, tárlatvezetés) lebonyolítása

Az épület műszaki állapotának rendszeres figyelése helyszíni bejárás során, a szükséges karbantartási munkák megtervezése, és megszervezése – karbantartási szerződések előkészítése és megkötése, munkaterület-átadás-átvétel lebonyolítása, számla és teljesítésigazolások, szakági egyeztetések

Az ingatlan éves költségeinek (pl. közüzemi díjak), ráfordításainak nyilván tartása, éves költségvetés előkészítése

Bérleti szerződések előkészítése, megkötése, és a bevételek adminisztrációs nyilván tartása

Féléves és éves jelentések, beszámolók elkészítése

A kastély helyiségeinek műszaki felkészítése és előkészítése a nagyközönség által történő bemutatásra. Tárlatvezetés szövegének megfogalmazása, tárlatvezető betanítása, munkájának irányítása. Kastélybolt (múzeumbolt) kialakítása kiadványok és képeslapok értékesítése végett. A látogatásból, és a múzeumi értékesítésből származó bevételek nyilván tartása, bevételnövelő intézkedések kidolgozása és végrehajtása

Épületismertető szórólapok, kiadványok és plakátok megtervezése, elkészítése

Előadások, prezentációk készítése, médianyilatkozatok

Rendezvényszervezés (25 db rendezvény)

Projektfeladatok
A faanyagvédelmi szakvélemény megrendelése
A tudományos – művészettörténeti és festőrestaurátori kutatás lebonyolítása
Gondnoki iroda és kastélybolt műszaki kialakításának lebonyolítása
Látogatói toaletthelyiségek kialakításának építészeti irányítása
A kiskastély  részleges födémcseréjének, és tetőszerkezeti felújításának lebonyolítása műszaki előkészítőként és közbeszerzési referensként, különös tekintettel a kastélyban meglévő 18. századi értékes falfestésekre. (Az épület faanyagszerkezetei könnyező házigombával – merulius lacrymans – súlyosan fertőzöttek)

Kiemelkedő sikereim:

Az üres, bezárt és elhanyagolt állapotban álló kastélyépület a vagyonkezelésbe vételt követő 1 éven belül egy rendezett állapotú, nagyközönség által látogatott, állandó nyitva tartással rendelkező turisztikai célpont lett.

A műemlék 2002. évi Víz, zene, Virág Fesztiválba történő bekapcsolódásáért szóbeli igazgatói dicséretben, a 2003. évi Gyertyafény-bál megszervezéséért osztályvezetői dicséretben részesültem munkatársnőmmel együtt.

A 2008-ban szervezett Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatba bekapcsolódó „nosztalgiamozi” ötletéért és kiemelkedő sikerű megszervezéséért szóbeli osztályvezetői, és igazgatóhelyettesi dicséretben részesültem. (Műemlék*Mozi*Múzeum: Tóparti Látomások – c. rendezvény)

Mind a város képviselői, mind a munkatársak, és műemlékes kollégák elismeréssel nyilatkoznak mind a mai napig a kastélyon végzett munkámról.A közreműködésemmel és a segítségemmel két film is készült a kastélyról, többek között az általam szervezett Gyertyafénybálról, és a kastély rekonstrukciós elképzeléseiről. A kastélyról magam is készítettem egy képvideót Windows Movie Maker segítségével.

A műemlék sok tekintetben kiemelkedő jelentőséggel bír a magyar történelemben, és művelődéstörténetben: az Esterházy grófok tatai ágának birtokközpontja, amely köré megalkották hazánk egyik első angolparkját, oly módon, hogy a város egész szerkezeti szövete egy grandiózus tájképi kert. Így történhetett meg, hogy Tata városának szíve és központja voltaképpen egy hatalmas, malmokkal körülölelt halastó, és kastélypark.

Az általam összeállított ismertető a kastélyról >>>